Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Giới thiệu Về Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Chevron Corporation và các công ty con sở hữu toàn phần đều cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố này nhằm giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web của mình. Tuyên bố cũng mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích chúng tôi sử dụng các dữ liệu này, sự lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, các biện pháp bảo mật của chúng tôi, và làm thế nào bạn có thể xem lại và chỉnh sửa dữ liệu của mình. Thông qua việc truy cập trang web, bạn đồng ý các hình thức thu thập và sử dụng dữ liệu được mô tả trong tuyên bố quyền riêng tư này.

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu thu thập trực tiếp từ khách. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trang, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân để cung cấp một dịch vụ hoặc thực hiện một giao dịch mà bạn yêu cầu. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

• thông tin liên lạc, như tên, chức vụ, tên công ty/tổ chức, địa chỉ email, điện thoại, số fax và địa chỉ nhà
• thông tin về công ty của bạn và vị trí công việc
• sở thích của bạn đối với email marketing
• thông tin tài chính, bao gồm số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng hoặc tài khoản khách hàng và, các yêu cầu tín dụng, số An sinh xã hội hoặc số chứng minh thư/mã số thuế
• các thông tin như quốc tịch và quốc gia bạn cư trú cho phép chúng tôi xác định bạn đủ điều kiện theo quy định kiểm soát trích xuất để nhận được thông tin về một số công nghệ nhất định
• thư xin báo giá về và đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thông tin giúp chúng tôi trong việc xác định các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho bạn
• thông tin tham gia và đăng ký sự kiện
• thông tin bạn phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi

Bạn không bắt buộc phải cung cấp những thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ theo yêu cầu hoặc hoàn tất giao dịch của bạn.
Dữ liệu được thu thập tự động. Chúng tôi thu thập những dữ liệu nhất định về tất cả khách truy cập vào trang web của mình, bao gồm cả những trang họ xem, dung lượng byte sử dụng, các liên kết được nhấp, và các thao tác khác được thực hiện trên các trang web của chúng tôi. Trên trang web mà bạn đăng nhập, chúng tôi kết nối thông tin này với danh tính của bạn để xác định mức độ quan tâm tiềm năng của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin này để tăng cường các biện pháp bảo mật.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin cơ bản mà trình duyệt của bạn gửi tới mỗi trang web bạn truy cập như địa chỉ IP, loại trình duyệt, khả năng và ngôn ngữ, hệ điều hành, ngày giờ truy cập, các trang dẫn bạn tới trang web của chúng tôi.

Trên các trang web mà bạn đăng nhập, chúng tôi có thể kết nối những thông tin này với danh tính và địa chỉ thư điện tử của bạn để xác định mức độ quan tâm tiềm năng của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để tăng cường các biện pháp bảo mật, để hiểu hơn cách khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi và cách cải tiến trang web để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn, cũng như đo lường mức độ quan tâm với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng cookie và kỹ thuật ảnh điểm

Cookie là những tập tin nhỏ mà các trang web lưu vào đĩa cứng hoặc bộ nhớ trình duyệt của bạn. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng chúng để theo dõi số lần bạn truy cập trang web, theo dõi số lượng người truy cập vào các trang web, xác định và phân tích cách khách truy cập sử dụng trang web, lưu trữ dữ liệu mà bạn cung cấp (chẳng hạn như sở thích của bạn), và để lưu trữ thông tin kỹ thuật liên quan đến các tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie các phiên làm việc, được xóa khi bạn đóng trình duyệt, để lưu ID người dùng, giúp bạn điều hướng dễ dàng hơn trong các trang web của chúng tôi (đặc biệt khi liên quan đến tìm kiếm thông tin và đặt hàng) và các thông tin hữu ích khác trong quản lý phiên làm việc.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là kỹ thuật ảnh điểm Web beacon - đôi khi được gọi là ảnh động một điểm ảnh - cho phép chúng tôi biết được số lượng người dùng đã truy cập các trang đó. Chúng tôi có thể thêm Web beacon vào những email quảng cáo hay bản tin nhằm xác định xem những tin nhắn này đã được xem và thực hiện theo hay chưa, người nhận đã truy cập vào liên kết trong email chưa, hay đã chuyển tiếp email cho người khác hay chưa. 

Điều chỉnh Thiết lập Trình duyệt thành Quản lý Cookies hoặc Gửi tín hiệu “Không theo dõi”: 

Hầu hết các trình duyệt Internet đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo khi có một cookie được đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có thể không được trải nghiệm hết tất cả tính năng của trang web chúng tôi. Trình duyệt Internet cũng cho phép bạn xóa các cookie hiện tại, mặc dù điều này có nghĩa là các thiết lập hiện tại của bạn (bao gồm ID người dùng đã được lưu và các tùy chọn khác) sẽ bị mất. Một số trình duyệt web có thể cho phép bạn thiết lập “không theo dõi”. Thiết lập này sẽ gửi tín hiệu thông báo tới những trang web bạn đang truy cập trong khi lướt web. Tín hiệu “không theo dõi” khác với việc vô hiệu hóa một số hình thức theo dõi bằng cách từ chối cookie trong thiết lập trình duyệt của bạn, vì những trình duyệt được kích hoạt thiết lập “không theo dõi” vẫn có thể chấp nhận cookie. Hiện tại Chevron sẽ không phản hồi với những tín hiệu “không theo dõi” trên trình duyệt web. Nếu chúng tối triển khai trong tương lai, chúng tôi sẽ mô tả cách thức thực hiện trong Tuyên bố về quyền riêng tư này. 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và đã triển khai tính năng Báo cáo Thông tin nhân khẩu và Sở thích nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu của khách truy cập trang web. Bạn có thể từ chối cho phép Google thu thập dữ liệu bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng những tùy chọn từ chối khả dụng cho trang web.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là kỹ thuật ảnh điểm Web beacon - đôi khi được gọi là ảnh động một điểm ảnh - cho phép chúng tôi biết được số lượng người dùng đã truy cập các trang đó. Chúng tôi có thể thêm Web beacon vào những email quảng cáo hay bản tin nhằm xác định xem những tin nhắn này đã được xem và thực hiện theo hay chưa, người nhận đã truy cập vào liên kết trong email chưa, hay đã chuyển tiếp email cho người khác hay chưa. 

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích quy định dưới đây.
Dịch vụ và giao dịch. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chevron, xử lý đơn hàng, trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, giúp bạn sử dụng các trang web của chúng tôi dễ dàng hơn, v.v... Nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm đồng bộ hơn khi tương tác với Chevron, thông tin được các trang web của chúng tôi thu thập có thể được kết hợp với những thông tin chúng tôi thu được bằng các hình thức khác.

Cải thiện trang web. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về bạn để cải thiện trang web của mình (bao gồm cả các biện pháp bảo mật) và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, hoặc giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn bằng việc không yêu cầu bạn nhập đi nhập lại cùng một thông tin, hoặc bằng việc tùy chỉnh trang web theo sở thích hoặc mối quan tâm của bạn.


Thông tin marketing. Khi có sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để thông báo cho bạn về những sản phẩm hoặc dịch vụ của Chevron. Khi thu thập những thông tin có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cho phép bạn lựa chọn từ chối nhận các thông tin như vậy. Hơn nữa, mỗi email thông tin chúng tôi gửi đều có một liên kết hủy đăng ký, cho phép bạn ngưng nhận loại thông tin này. Nếu bạn chọn bỏ đăng ký, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách liên quan trong vòng 10 ngày làm việc.


Đơn ứng tuyển. Đối với đơn hoặc yêu cầu ứng tuyển, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về bản thân, bao gồm học vấn, sơ yếu lý lịch, và các thông tin khác, bao gồm dân tộc nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này tại Chevron, công ty con và chi nhánh, và các công ty liên doanh của mình với mục đích xem xét việc làm. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin để xem xét trong tương lai trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không được lưu trữ.


Khi nói đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các yêu cầu báo giá, đơn hàng, giao dịch hay hợp đồng (hoặc chuẩn bị cho những việc này), hoặc nhằm cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn (chẳng hạn như một trang web), chúng tôi thực hiện điều này vì cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn.

Khi nói đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc marketing, cải tiến hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, vì lý do an toàn và bảo mật, hoặc các yêu cầu quy định khác hợp đồng hoặc yêu cầu của bạn, chúng tôi thực hiện điều này trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba hoặc khi có sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Trừ trường hợp như được mô tả dưới đây, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Chevron thông qua các trang web của chúng tôi sẽ không được chia sẻ ngoài phạm vi của Chevron, công ty con và chi nhánh và các liên doanh của Chevron mà không được sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ. Chevron ký hợp đồng với các công ty khác để đại diện cung cấp dịch vụ thay chúng tôi, như dịch vụ lưu trữ web, gửi thông tin, xử lý giao dịch và phân tích trang web. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty này các thành tố dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ đó. Các công ty này và nhân viên của họ bị nghiêm cấm sử dụng dữ liệu cá nhân với mục đích khác.

Tiết lộ liên quan đến giao dịch. Liên quan đến một số giao dịch, chúng tôi có thể tiết lộ một vài hoặc tất cả dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho các định chế tài chính, cơ quan chính quyền và các công ty chuyển phát hoặc dịch vụ bưu chính có liên quan trong quá trình thực hiện giao dịch.

Tiết lộ liên quan đến việc mua bán doanh nghiệp. Có thể phát sinh những trường hợp vì lý do chiến lược hoặc kinh doanh khác mà Chevron quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tổ chức lại một doanh nghiệp. Loại giao dịch như vậy có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cho người thu mua tiềm năng hoặc thực tế, hoặc cần nhận các thông tin này từ người bán. Mặc dù nguyên tắc của Chevron là bảo vệ thông tin trong các giao dịch này, chúng tôi có thể không đảm bảo mọi đơn vị nhận dữ liệu này từ Chevron liên quan đến một trong các giao dịch trên sẽ tuân thủ tất cả điều khoản của tuyên bố quyền riêng tư này.

Tiết lộ trên trang web liên kết. Một số trang web của chúng tôi khuyến khích sự tương tác giữa những người dùng đã đăng ký với một lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể. Trên những trang web này, chúng tôi có thể chia sẻ tên người dùng của bạn với những thành viên khác để dán nhãn một bình luận hoặc đề xuất bạn thực hiện là của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ tên, thông tin liên lạc hoặc các dữ liệu cá nhân khác của bạn với những người dùng khác của các trang web liên kết đó.

Tiết lộ vì lý do khác. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc khi có niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo quy trình pháp lý để bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào.

Chuyển giao quốc tế đối với dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân thu thập được thông qua các Trang web tới và lưu trữ các thông tin đó tại các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu hoặc các quốc gia mà khách cá nhân truy cập có thể truy cập Trang web. Các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ (và các quốc gia khác trên thế giới nơi có các công ty con, chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi), mà chúng tôi có thể chuyển thông tin tới có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với các quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu hoặc nơi khách cá nhân truy cập Trang web.

Bằng cách chọn sử dụng Trang web và gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó ra bên ngoài quốc gia của mình.

Trong phạm vi yêu cầu của luật pháp hiện hành, khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho người nhận tại các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin đó. Ví dụ: trong trường hợp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giữa các công ty con hoặc tới các nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba khác, chúng tôi thực hiện các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban EU phê duyệt và sử dụng các điều khoản hợp đồng tương tự để tuân thủ các yêu cầu tương tự trong các khu vực pháp lý khác.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, chúng tôi lưu giữ những thông tin cá nhân thu được về bạn với điều kiện (1) thông tin đó cần cho những mục đích khi thu thập dữ liệu theo những quy định của Chính sách Quyền riêng tư này hoặc (2) chúng tôi có một cơ sở hợp pháp khác, được nêu ra trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu, cho việc lưu giữ thông tin vượt quá thời gian cần thiết để phục vụ cho những mục đích ban đầu khi thu thập thông tin cá nhân

Bảo mật

Chevron cam kết bảo đảm tính bảo mật của dữ liệu cá nhân. Mặc dù không biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo không có tổn hại, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng đa dạng các công nghệ và quy trình bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu tránh bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chẳng hạn, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp vào hệ thống máy vi tính bị giới hạn truy cập đặt tại các địa điểm cũng bị giới hạn truy cập. Khi bạn truy cập vào một trang mà bạn đã từng đăng nhập, hoặc từ trang này đến một trang khác có cùng một cơ chế đăng nhập, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn nhờ các cookie mã hóa được đặt trên máy của bạn. Khi bạn đặt một đơn hàng với chúng tôi, xem thông tin tài khoản, hoặc cung cấp thông tin tài chính, chúng tôi sẽ bảo vệ việc truyền tải các dữ liệu này bằng cách sử dụng mã hóa Secure Socket Layer (SSL).

Với những trang bạn đăng nhập, bạn có trách nhiệm đảm bảo bảo mật mật khẩu của mình và không tiết lộ thông tin này cho người khác. Nếu bạn dùng chung máy vi tính với người khác, bạn nên đăng xuất trước khi rời trang web để người dùng sau không thể truy cập dữ liệu của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang web khác, bao gồm các trang web của các công ty khác, các tổ chức chuyên môn và chính phủ, và các ấn phẩm. Những trang web này hoạt động độc lập với các Trang web của chúng tôi, và chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các nội dung, các phương thức bảo mật hoặc bảo vệ quyền riêng tư mà các trang web khác áp dụng. Bạn nên xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư trên các trang web này để xác định cách thức họ bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Trẻ em

Trang này là trang dành cho các đối tượng chung, mặc dù có chứa các thông tin trẻ em có thể sẽ quan tâm. Tuy nhiên, Chevron không thông qua trang này để thu thập dữ liệu cá nhân từ hoặc của người 14 tuổi trở xuống. Nếu một trong những trang web của chúng tôi định hướng đến trẻ em, chúng tôi sẽ bổ sung thông báo về tuyên bố quyền riêng tư dành cho trẻ em.

Xem lại quyền riêng tư

Trong một số trường hợp, bạn có thể xem lại chỉnh sửa thông tin cá nhân thông qua các trang web của chúng tôi bằng cách truy cập vào trang bạn đã cung cấp dữ liệu. Bạn cũng có thể yêu cầu xem xét và chỉnh sửa thông tin cá nhân thu được qua các trang web của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu, thắc mắc liên quan tới thông tin cá nhân qua email.

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để xác nhận danh tính của bạn trước khi cho phép truy cập thông tin của mình. Bạn có thể giúp chúng tôi cập nhật những thông tin chính xác bằng cách thông báo cho chúng tôi những thay đổi về địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

Quyền lợi của bạn 

Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành của khu vực pháp lý của bạn, bạn có quyền (1) truy cập một số thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ, (2) yêu cầu chúng tôi cập nhật, chỉnh sửa, điều chỉnh, xóa hoặc hạn chế thông tin cá nhân của bạn; hoặc (3) thực hiện quyền của mình đối với việc chuyển giao dữ liệu. Theo quy định của pháp luật, bạn cũng có thể rút lại việc đã đồng ý cung cấp trước đó với chúng tôi hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào trên cơ sở hợp pháp về trường hợp cụ thể của mình, và chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn đưa ra nếu phù hợp.

Để thực hiện những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong những cách thức được hướng dẫn cụ thể trong phần Liên hệ với chúng tôi của Chính sách Quyền riêng tư này.

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi thực hiện những bước hợp lý để xác nhận danh tính của bạn trước khi cho phép truy cập thông tin cá nhận của bạn.

Trong trường hợp bạn cho rằng quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại với Văn Phòng phụ trách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu bằng cách gửi thư hoặc email tới Văn Phòng phụ trách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu. Những khiếu nại có liên quan tới việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong khu vực Liên Minh Châu Âu, hoặc rộng hơn là việc tuân thủ của chúng tôi với Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (“GDPR”) của Liên Minh Châu Âu có thể được chuyển trực tiếp đến Cán bộ Bảo vệ Quyền riêng tư Toàn cầu khu vực Liên Minh Châu Âu, Simon Owens, theo địa chỉ gửi thư hoặc email được cung cấp cho Văn Phòng phụ trách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại tới cơ quan quản lý chính phủ nếu bạn không hài lòng với những phản hồi của chúng tôi. Tên và thông tin liên hệ của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu trong khu vực Liên Minh Châu Âu có ở dưới đây

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email, hoặc gửi thu tới

Chevron Corporation
Attn. Văn Phòng phụ trách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu
6001 Bollinger Canyon Rd.
San Ramon, CA 94583

Những thay đổi với tuyên bố quyền riêng tư này

Chevron có thể thỉnh thoảng cập nhật tuyên bố quyền riêng tư này. Khi cập nhật, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “hiệu lực” ở phần đầu của tuyên bố quyền riêng tư. Bạn nên truy cập trang thường xuyên để biết những điều khoản mới nhất về quyền riêng tư; việc bạn sử dụng trang sau khi những thay đổi được đăng lên có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó. 

Cập nhật: 10/2019

Top
STAGE ENVIRONMENT