1960s

1960s

Nhật Bản dẫn đầu về nhu cầu, mua 11 triệu thùng sản phẩm của chúng tôi.

Khi Texaco quyết định mở rộng lợi nhuận của mình tại Tây Bán cầu, công ty cần giảm quy mô hoạt động của Caltex trên toàn cầu nhưng lại giúp chúng tôi tập trung hơn vào khu vực miền đông Suez - nơi chúng tôi đã dày dạn kinh nghiệm, mối quan hệ mật thiết và hoạt động mang lại lợi nhuận

Về khâu tiếp thị, công ty luôn được nhận diện bằng tên "Caltex" trong tâm trí của người tiêu dùng.

Để bắt đầu hành trình của mình tại Hàn Quốc, chúng tôi tham gia vào liên doanh với Tập đoàn Lucky Chemical Goldstar Group để thành lập nên Công ty Lọc dầu Honam Oil Refinery Co. Ltd, xây dựng Nhà máy lọc dầu Yosa, nhà máy lọc dầu thứ hai của quốc gia tại Yosu. Tiếp theo chúng tôi bắt đầu vận hành hệ thống gồm 200 trạm dịch vụ, chiếm 30 phần trăm thị phần.

STAGE ENVIRONMENT