เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร กับเดอะวัน

Caltex Logo

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร กับเดอะวัน

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร

รับคะแนนเดอะวันทุกลิตรและสูงสุดสำหรับเดือนเกิด รับ 3 เท่า

รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน ทุกๆ  1 ลิตร

รับคะแนนเดอะวัน 3 เท่า ในเดือนเกิดตลอดเดือน

และพิเศษเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องครบทุก 25 บาท รับไปเลย คะแนนเดอะวัน 5 คะแนน

แลกคะแนนเดอะวัน รับส่วนลดเพิ่มจากเครื่องรับบัตร (8 คะแนน = 1 บาท ต่อ 1 ลิตร)  

 

* สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันที่ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

VALID FROM: 30 November 2020 to 31 July 2021
Terms and conditions

เงื่อนไขรายการสะสมคะแนนเดอะวัน(* เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)    

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ 1 ลิตร รับ1 คะแนน เศษส่วนต่ำกว่า 1 ลิตร
ให้ปัดลง*

สำหรับการเติมน้ำมันจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน    

สำหรับน้ำมันเครื่องทุก 25 บาทรับ 5 คะแนน จักดยอดซื้อไม่เกิน 4,000
บาทต่อเดือน

รับสิทธิ์โดยต้องแจ้งเลขบัตรประชาชน, เลขบัตรสมาชิก
The1 หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น       

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ร่วมกับบัตรสตาร์การ์ด

คะแนนสะสมจะปรากฏในระบบและสามารถใช้ได้ในวันถัดไป    

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

เงื่อนไขรายการแลกคะแนนเดอะวัน
(* เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

· แจ้งขอรับส่วนลด 1 บาทต่อ 1 ลิตร เมื่อแลกคะแนน The1 จำนวน 8 คะแนน

·  จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และ 400 ลิตรต่อเดือน

·  รับสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชนเท่านั้น

·  ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกวส่วนลดสำหรับน้ำมันเครื่อง

·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·  เมื่อทำการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

·  เฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการเท่านั้น

STAGE ENVIRONMENT