เติมวันนี้ ! ลดครั้งหน้า 100 บาท

Caltex Logo

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ (ยกเว้น คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล และ B20) ครบ 600 บาท เพื่อรับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร

water3

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

1. ลูกค้าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ (ยกเว้นคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล และ B20) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการครบ 600 บาท เพื่อรับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด รับสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง (หรือที่ยอดเติมน้ำมัน 1,200 บาทขึ้นไป)

2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

3. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ไม่ถึง 600 บาทลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5ลิตร

4. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เกิน 600 บาทแต่ไม่ถึง 1,200 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด

5. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 1,200บาทขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 2 ขวด

6. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 1,800บาทขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 2 ขวด

7. จำกัดจำนวนน้ำดื่มคริสตัล 2 ขวด ต่อการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์1 ครั้ง

8. น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการ

9. สามารถรับน้ำดื่มคริสตัลนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช(Starcash)

10.ไม่สามารถรับน้ำดื่มคริสตัลนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด
(Starcard)

11.สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์

12.โปรโมชั่นน้ำดื่มคริสตัล 1.5 ลิตรนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

13.บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกน้ำดื่มคริสตัล รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใดรวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯใช้อยู่เป็นปกติล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

14.บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกน้ำดื่มคริสตัลตามแคมเปญนี้ในส่วนที่บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ

15.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123
(เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

VALID FROM: 1 May to 31 July 2021
Available stations
 • คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี สาขา 1
 • คาลเท็กซ์ สาขาเสริมสรรค์ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020
 • คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020
 • คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร
 • คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ
 • คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี. เค.
 • คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ 00003
 • คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ 00004
 • คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์ 00001
 • คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง
 • คาลเท็กซ์ สาขาพิมพ์ทอง ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวในเมือง
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020
 • คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาชัยบุรีออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขานำรุ่งเรืองปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขารักษ์เพ็ญ
 • คาลเท็กซ์ สาขาเต็มลิตรบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาไม้ทองปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองบริการ 1995
 • คาลเท็กซ์ สาขาบีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี
 • คาลเท็กซ์ สาขาปาล์มทวี (1995)
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ สาขา 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาทองเต็ม ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ท่าคันโท
 • คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ สาขานาบอน
 • คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์วังสามหมอ
 • คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 4
 • คาลเท็กซ์ สาขาธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5
 • คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3
 • คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร
 • คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี
 • คาลเท็กซ์ สาขาชูชีพบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาซิงเจียโหยว
 • คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.เค. ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สามพร้าว
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวบ่อทอง ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาตรังคสุวรรณ (สาขา 1)
 • คาลเท็กซ์ สาขารวยถาวร
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีวิไล
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน2
 • คาลเท็กซ์ สาขาเต็กเฮง บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.โชคชัยบริการคลองเก้า
 • คาลเท็กซ์ สาขาสิริลักษณ์ ออย
 • คาลเท็กซ์ สาขาพิพัฒน์วัฒนโรจน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ
 • คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาเค แอนด์ เอ แก๊ส วัฒนานคร
 • คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร 2
 • คาลเท็กซ์ สาขา เดอะ บลู สเตชั่น 0001
 • คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019
 • คาลเท็กซ์ สาขาเกษตรพัฒนา 1993
 • คาลเท็กซ์ สาขาเรืองชัย บริการ (2015)
 • คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น
 • คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ
 • คาลเท็กซ์ สาขาธนชัย กรีนออยล์
 • คาลเท็กซ สาขางานทวีบริการ (สาขาบริการ 2)
 • คาลเท็กซ์ สาขาวิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอส.วี.พี.กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาห้วยยางออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์เบญจวรรณ
 • คาลเท็กซ์ สาขา244 ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์เจริญสปีดออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาเจ้าคุณ ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้
 • คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง
 • คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016)
 • คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาโชคอุดม แก๊ส
 • คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน
 • คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959
 • คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอทไนน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาใต้ฟ้าปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขากะเปอร์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์เซกา
 • คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาพรหมพิราม ปิโตรลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาโชติวาณิชย์19
 • คาลเท็กซ์ สาขาส. สายปายปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาโฟร์วินส์ก่อสร้าง
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวพรวิไลบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขานิวแสงดาว
 • คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์
 • คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส 00003
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020
 • คาลเท็กซ์ สาขานาจอมทอง แก๊ส
 • คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส 00001
 • คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา 00003
 • คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาโชคนาควโร
 • คาลเท็กซ์ สาขาพงศ์สวัสดิ์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาคณาพงษ์เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุษนา
 • คาลเท็กซ์ สาขาปากช่องสันติสุข
 • คาลเท็กซ์ สาขาโชคชัย(1991) สวรรคโลก
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น - แม่ปิง
 • คาลเท็กซ์ สาขาขอนแก่นสมชาย บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขานพศรี
 • คาลเท็กซ์ สาขาเดชดีพานิช
 • คาลเท็กซ์ สาขานครปฐมดาววรินทร์
 • คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม
 • คาลเท็กซ์ สาขาบริบูรณ์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส จำกัด
 • คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร สาขา 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ สาขา 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวรุ่งโรจน์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวตาคลี
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์
 • คาลเท็กซ์ สาขาวีระศิลป์
 • คาลเท็กซ์ สาขาศรีนครคลองขลุง
 • คาลเท็กซ์ สาขาวัชรเกียรติออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวอรพรรณ
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค - เชียงใหม่ 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุทธิกานต์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาว ช.เจริญ บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง
 • คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998)
 • คาลเท็กซ์ สาขาไพศาลนครสวรรค์
 • คาลเท็กซ์ สาขาศรีทรายทอง
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวสุพรรณบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวนิวขอนแก่น
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวทองพันล้านเซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงตาก
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุวินัยบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์สว่างวงศ์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสุข
 • คาลเท็กซ์ สาขารวีรัตน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาอีซี่ สต๊อบ
 • คาลเท็กซ์ สาขาวัฒนฐากูร
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาหจก.อสงไขย 2014
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวธนะกาญจน์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาด (2011)
 • คาลเท็กซ์ สาขาคงสวัสดิ์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวเมืองใหม่
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวศิริธิดา
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวเฉลิมเกียรติ
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาเค เจ ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวสมใจ
 • คาลเท็กซ์ สาขาสานรักษ์ 2001 เทรดดิ้ง
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาดบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวชมภูสุโขทัย
 • คาลเท็กซ์ สาขาเล็กบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาพงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม
 • คาลเท็กซ์ สาขาจารุวรรณ บริการ (1999)
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวเดี่ยว
 • คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สปีด
 • คาลเท็กซ์ สาขามีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์
 • คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ
 • คาลเท็กซ์ สาขาดีเดย์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 1
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996
 • คาลเท็กซ์ สาขาบ่อทองก้าวหน้า
 • คาลเท็กซ์ สาขาช่วงรังษี
 • คาลเท็กซ์ สาขาปราจีนไพบูลย์กิจ
 • คาลเท็กซ์ สาขามานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาก.กาญจนชัย นครสวรรค์
 • คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุวรรณเอสแอลเคบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 3
 • คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์
 • คาลเท็กซ์ สาขาพิชัยบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2)
 • คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขารุ่งธเนศ
 • คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัยบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1
 • คาลเท็กซ์ สาขารวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีธาตุ
 • คาลเท็กซ์ สาขาสหชัยแก๊สราชบุรี
 • คาลเท็กซ์ สาขาประเสริฐชัยป่าพุทรา
 • คาลเท็กซ์ สาขาปัญญายิ่งการปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ
 • คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที.
 • คาลเท็กซ์ สาขาดร.แก๊ส แปดริ้ว
 • คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 3
 • คาลเท็กซ์ สาขาวิทยาออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวใจออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงพิงค์
 • คาลเท็กซ์ สาขาไพสิฐ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาท่ากลางปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล
 • คาลเท็กซ์ สาขาสามทองบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ต แอลพีจี และ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาทองคำคาร์แคร์
 • คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย
 • คาลเท็กซ์ สาขาเฉลิมพัชร ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอกวราวุฒิ
 • คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาป่าตอง ปิโตรเลี่ยม
 • คาลเท็กซ์ สาขาสังขะรุ่งเรือง
 • คาลเท็กซ์ สาขาเคเอ็มบี ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาที-เอ ฟาสต์
 • คาลเท็กซ์ สาขาแสงชัยออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัย บริการ2
 • คาลเท็กซ์ สาขาราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส
 • คาลเท็กซ์ สาขาแชปู่กุ่ย
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุพล รัตนา ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาที-เอ ไบรท์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1
 • คาลเท็กซ์ สาขานางรองทองสมหมาย
 • คาลเท็กซ์ สาขาอาร์ทูเอ็น สตาร์
 • คาลเท็กซ์ สาขาอรัญธานีออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาพรสิทธิ์ ไพรสณฑ์
 • คาลเท็กซ์ สาขาปฐมออยล์ (2002)
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาธ.ทองปิโตรเลียม 2000
 • คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ แหลมฉบัง 2014
 • คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาววิชัยไชโย
 • คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาสินทรัพย์มงคลชัย
 • คาลเท็กซ์ สาขาแม่ประเทืองปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน
 • คาลเท็กซ์ สาขามวกเหล็กดำรงค์บริการ
 • คาลเท็กซ์ สาขาพรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาธณภณ 54
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์คำตากล้า
 • คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์โนนสะอาด
 • คาลเท็กซ์ สาขาเสริมวรรณ
 • คาลเท็กซ์ สาขาชลสิทธิ์ รุ่งเรือง ออยล์
 • คาลเท็กซ์ สาขาฟ้าใหม่ ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาเอ็มบีเอส 2
 • คาลเท็กซ์ สาขาป.สุคนธวัฒน์
 • คาลเท็กซ์ สาขากรีฑาแก๊ส
 • คาลเท็กซ์ สาขาชำนาญฤทธิ์เซอร์วิส
 • คาลเท็กซ์ สาขาสยามนิสสันสิงห์บุรี สาขา 5
 • คาลเท็กซ์ สาขาเพ็ญบุรี ปิโตรเลียม
 • คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี
 • คาลเท็กซ์ สาขาดาวแม่กลอง

STAGE ENVIRONMENT