ลูกค้า UOB เติมน้ำมันที่คาลเท็กซ์ คุ้ม 2 ต่อ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%

Caltex Logo

ลูกค้า UOB เติมน้ำมันที่คาลเท็กซ์ คุ้ม 2 ต่อ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%

ttbpromo

เติมน้ำมันครบทุก 800 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และใช้บัตรเครดิตยูโอบีตามเงื่อนไข รับเลย 2 ต่อ

  • ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆตามเงื่อนไข (จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ไม่เกิน 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน) พร้อมแล้วส่ง SMS เพื่อเข้าร่วมรายการ พิมพ์ CX1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
  • ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 800 คะแนน (จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ลูกค้า/เดือน) พร้อมแล้วส่ง SMS เพื่อเข้าร่วมรายการ พิมพ์ CX2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารยูโอบีกำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ธนาคาร

VALID FROM: 1 January to 31 December 2022
STAGE ENVIRONMENT