ลุ้น รับ รถ The New BMW X1 กับ คาลเท็กซ์ รีวอร์ด

Caltex Logo

ลุ้น รับ รถ The New BMW X1 กับ คาลเท็กซ์ รีวอร์ด

caltexrewards-bmwx1

คลิก! เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกาศรางวัลครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

 

ไม่ต้องแลกคะแนนก็ได้ลุ้น!

รถ The New BMW X1, โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ และคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด มูลค่าร่วมของรางวัลทั้งหมดเกือบ 5 ล้านบาท

เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบทุก 900 บาท หรือ สะสมยอดการเติมน้ำมัน ครบทุก 900 บาท (คำนวณจากยอดชำระสุทธิ หลังหักส่วนลด ทั้งนี้ ไม่รวมเศษสตางค์) รับสิทธิ์ เพื่อลุ้นการจับรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์ 

ค้นหาสถานีที่ร่วมรายการ

ของรางวัลรอบที่ 1

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ

มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

ของรางวัลรอบที่ 2

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ

มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 2 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

ของรางวัลรอบที่ 3

รางวัลที่ 1 รถยนต์ The New BMW X1 18i (U11) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,2490,000 บาท  ราคา ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 4 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 3 จำนวน 81 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 3,148,000 บาท ( สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

รางวัลรวมทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม 241 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,946,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๔๘ - ๒๕๐ / ๒๕๖๖

VALID FROM: 1 August to 31 October 2023
Terms and conditions

1.วิธีการร่วมกิจกรรมหรือข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมอย่างละเอียด

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมคือสมาชิกในระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (“สมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด” หรือ “สมาชิก”) เท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงสมาชิกที่อยู่ในระบบ ณ ระยะเวลาเริ่มต้นกิจกรรม และสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาในช่วงระยะเวลากิจกรรม ไม่ว่าจะสมัครสมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.caltex.co.th หรือ ช่องทางแอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก (CaltexGO application) หรือ เครื่องรับบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ทุกช่องทางการชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด สามารถนับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ ยกเว้นการชำระเงินผ่านบัตรสตาร์การ์ด ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • สมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ด้วยวิธีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิกกับพนักงานหน้าลาน ในขณะที่ชำระเงินค่าน้ำมัน หรือ เลือกโปรแกรมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดด้วยตนเองบน แอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก ณ ขั้นตอนการชำระค่าน้ำมันผ่าน แอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก หากไม่สะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ณ ขณะชำระเงินค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ จะไม่นับเป็นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้
 • หากสมาชิกไม่ได้สะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดใน รายการเติมน้ำมันนั้นๆ  การเติมน้ำมันดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการแล้ว แต่ไม่สามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ที่หมายเลข 02 081 4123 หรือ อีเมล์ thcsc@chevron.com ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการชำระเงินสำเร็จ โดยจะต้องแสดงหลักฐานการทำรายการดังกล่าว หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทักท้วงและไม่ติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ดังกล่าว ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการชำระเงินสำเร็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการทำรายการดังกล่าวได้ ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับรายการเติมน้ำมันดังกล่าว
 • กิจกรรมนี้สำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น การชำระเงินค่าน้ำมันเครื่องและสินค้าอื่น ๆ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการได้ที่ www.caltex.co.th หรือ ณ จุดขาย

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบทุก 900 บาท หรือ สะสมยอดการเติมน้ำมัน ครบทุก 900 บาท (คำนวณจากยอดชำระสุทธิ หลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์ เพื่อลุ้นการจับรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์
 • ในกรณีที่มีการเติมน้ำมันในแต่ละรอบการจับรางวัล ระบบจะคำนวณจากยอดชำระเงินสะสม เมื่อครบทุก 900 บาท ถ้วน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล หากการเติมน้ำมันที่น้อยกว่า 900 บาท หรือ เป็นส่วนเกินที่มากกว่า 900 บาท ระบบจะสะสมยอดนั้นไว้ (ทั้งนี้ ไม่รวมเศษสตางค์) และนำมาคำนวณรวมกับการเติมน้ำมันครั้งถัดไปจนครบทุก 900 บาทจะนับเป็น 1 สิทธิ์การจับรางวัล ทั้งนี้ หากยอดการเติมน้ำมันสะสมในรอบการจับรางวัลนั้นๆ ไม่ถึง 900 บาท ยอดเติมน้ำมันดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์จับรางวัลในรอบเดือนนั้นๆ แต่จะถูกยกยอดไปสะสมเพื่อรวมคำนวณกับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขในรอบจับรางวัลถัดไป
 • หากยอดการเติมน้ำมันในแต่ละครั้งมีเศษสตางค์ เศษสตางค์นั้นจะถูกปัดลง โดยเศษสตางค์ในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการจับรางวัล
 • จำกัดยอดการเติมน้ำมันสะสมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสูงสุด 10,000 บาท ต่อเดือน หรือ ได้รับสิทธิ์สูงสุด จำนวนไม่เกิน 11 สิทธิ์ ต่อเดือนต่อหนึ่งสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ยอดการเติมน้ำมันส่วนที่เกินจาก 11 สิทธิ์ (แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน) จะถูกยกยอดไปสะสมเป็นยอดการเติมน้ำมันเพื่อรวมกับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขในรอบการจับรางวัลรอบถัดไป อย่างไรก็ตามหากรอบการจับรางวัลรอบใดสมาชิกมียอดการเติมน้ำมันสะสมมากกว่า 10,000 บาท สมาชิกท่านนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จับรางวัลสูงสุด 11 สิทธิ์ในรอบการจับรางวัลรอบนั้น และยอดส่วนที่เกินทั้งหมดจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์การจับรางวัลในรอบนั้นและในรอบการจับรางวัลถัดไป
 • สิทธิ์การจับรางวัลจะนับเฉพาะการเติมน้ำมันที่ได้รับการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนและตกลงรับข่าวสารและยินยอมให้ส่งข่าวสารเท่านั้น จะสามารถรับทราบถึงการได้รับสิทธิ์ รวมถึงจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด ในการลุ้นรางวัลของตนเอง ผ่านทางอีเมล์ หรือ ข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ หากสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับข่าวสารทางการตลาด สมาชิกจะยังคงได้รับสิทธิ์จับรางวัลจากการเติมน้ำมันตามเงื่อนไขแต่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสิทธิ์ที่ได้รับทางอีเมล์หรือข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน แต่สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์จับรางวัลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ ที่หมายเลข  02 081 4123 หรือ อีเมล์ thcsc@chevron.com
 • ในส่วนการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดเมื่อมีการเติมน้ำมันนั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดตามปกติ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 โดยรายละเอียดรอบการจับรางวัลที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

รางวัลของกิจกรรม

รายละเอียดของรางวัลประกอบด้วย

ของรางวัลรอบที่ 1

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ของรางวัลรอบที่ 2

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 2 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ของรางวัลรอบที่ 3

รางวัลที่ 1 รถยนต์ BMW X1 18i (U11) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,2490,000 บาท  ราคา ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 4 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 3 จำนวน 81 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 3,148,000 บาท ( สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รางวัลรวมทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม 241 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,946,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

2.ข้อมูลสมาชิกสำหรับการจับฉลากในแต่ละสิทธิ์มีดังนี้

 • ข้อมูลที่แสดงบนฉลากสำหรับจับรางวัล จะเป็น ดิจิตอลไอดีของสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ดิจิตอลไอดีนี้ เป็นเลขประจำตัวสมาชิกจากในระบบ ใช้แทนข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิก ในการแสดงบนฉลากที่ใช้ในจับรางวัล

3.สถานที่จับรางวัล

 • ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวิลล่าบารอน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4. จับรางวัลทุกเดือนทั้งหมด 3 รอบ

 • รอบที่ 1  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น. สำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 2 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.  สำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 จะจับรางวัลสำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.

รางวัลที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 จะจับรางวัลสำหรับการเติมน้ำมันตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.

5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • รอบที่ 1  วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
 • รอบที่ 2 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566   เวลา 10.00 น.
 • รอบที่ 3 วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00 น. ในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละรอบ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในผ่านทาง คาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.co.th ทางไลน์คาลเท็กซ์ LINE ID @ILoveCaltex และเฟซบุคของคาลเท็กซ์ที่ Facebook: Caltex Thailand
 • ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดไว้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด คะแนนจะถูกส่งเข้าไปยังบัญชีสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดของท่านตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้  ภายในวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์ BMW X1 จำนวน 1 ท่าน จะต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.30 น. ณ อาคารเลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (ลานจอดรถ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ผู้โชคดีที่ได้โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ จะต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ และภายใน 30 วันหลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ณ อาคารเลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (ลานจอดรถ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ คือ เจ้าหน้าที่บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จำกัด ผู้โชคดีต้องยืนยันและนำหลักฐานการรับของรางวัลด้วยตนเอง ได้แก่ ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และแสดงหนังสือเดินทางตัวจริง ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด ค) เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ได้รับรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาติดต่อรับรางวัลแทนได้โดยผู้ที่มารับรางวัลแทนต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในการรับรางวัล (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้โชคดีผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้โชคดี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ ในการขอรับรางวัล (ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยกรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด (ค) เอกสารแสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ได้รับรางวัลแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย
 • หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีรายชื่อสำรองไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯเริ่มติดต่อผู้โชคดีในรายชื่อสำรอง ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด (ให้สิทธิ์การรับรางวัลต่อผู้เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ถูกจับรางวัลได้เท่านั้น)
 • กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และเข้าร่วมรับรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฎตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อโฆษณา ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ใช้ เก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ภาพ เสียง วีดีโอ และข้อความของผู้โชคดี และนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไปใช้และเผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งบนสื่อออฟไลน์ (เช่น หนังสือพิมพ์) และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ (เช่นทางโซเชียลมีเดีย) และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีชื่อ สกุล ภาพ เสียง วีดีโอ และ/หรือ ข้อความของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ไว้  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จำกัด, ตัวแทนบริษัทสื่อโฆษณาของรายการส่งเสริมการขายนี้, และบริษัทในเครือเชฟรอน, รวมถึงผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ พนักงาน ของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว, บริษัทผู้พิมพ์ ผู้โฆษณารายการส่งเสริมการขายนี้ และ คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้โชคดีที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ (ก) อยู่ภายใต้การลงโทษทางเศรษฐกิจ (economic sanctions) หรือ ข้อจำกัดทางการค้าใดๆ (trade restrictions) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใดๆ (ข) ถูกระบุในบัญชีรายชื่อจำกัดใดๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายชื่อประเทศที่กำหนดเฉพาะและบุคคลที่ถูกจำกัดของหน่วยงานการคลังของสหรัฐอเมริกา รายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกรมพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ รายชื่อฝ่ายที่ถูกจำกัดในลักษณะเดียวกันภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือ (ค) บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ กีดกัน หรือประกาศว่าไม่สามารถเข้าร่วมในสัญญาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือสัญญา การอนุญาต หรือโครงการอื่นๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บุคคลที่ถูกจำกัด” หรือ “Restricted Parties”) หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีอยู่ในกลุ่มบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • กรณีมีข้อพิพาทการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.caltex.com/th
 • ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-081-4123 (ทุกวันทำการ เวลา 08.00 น – 20.00 น.) หรืออีเมล์ THCSC@chevron.com
 • ใบอนุญาตฯ เลขที่ 248-250/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

STAGE ENVIRONMENT