ฟรี! น้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร เติมพลังความสดชื่นให้ทั้งรถ ทั้งคุณ

Caltex Logo

ฟรี! น้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร เติมพลังความสดชื่นให้ทั้งรถ ทั้งคุณ

termsuk-free-water

โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับผู้ที่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทุก 900 บาท รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด (สูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง) แถมยังสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด หรือเดอะวัน The 1 ได้อีก ชำระผ่านแอป CaltexGO ได้เลย อย่ารอช้า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566


VALID FROM: 1 August to 31 October 2023
Terms and conditions

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 1. ลูกค้าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 900 บาท เพื่อรับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด รับสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง (หรือที่ยอดเติมน้ำมัน 1,800 บาทขึ้นไป)
 2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้
 3. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ไม่ถึง 900 บาท ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร
 4. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เกิน 900 บาท แต่ไม่ถึง 1,800 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
 5. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 1,800 บาทขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด
 6. จำกัดจำนวนน้ำดื่มเติมสุข 2 ขวด ต่อการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 1 ครั้ง
 7. น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการ
 8. สามารถรับน้ำดื่มเติมสุขนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช (StarCash) และแอพพลิเคชั่น CaltexGO
 9. ไม่สามารถรับน้ำดื่มเติมสุขนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (StarCard)
 10. สามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (Caltex Rewards) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 11. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์
 12. โปรโมชั่นน้ำดื่มเติมสุข 1.5 ลิตรนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 13. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกน้ำดื่มเติมสุข รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯใช้อยู่เป็นปกติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 14. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกน้ำดื่มเติมสุข ตามแคมเปญนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

สาขาที่ร่วมรายการ

คาลเท็กซ์ สาขากวิน ออยล์ จำกัด สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาประเสริฐชัยป่าพุทรา คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ
คาลเท็กซ์ สาขาคณาพงษ์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาพิมพ์ทอง ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาธนชัย กรีนออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขาปัญญายิ่งการปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเรืองชัย บริการ (2015)
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขาห้วยยางออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขาส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาปากช่องสันติสุข คาลเท็กซ์ สาขาวิทยาออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเจ้าคุณ ออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาโชคชัย(1991) สวรรคโลก  คาลเท็กซ์ สาขาดาวใจออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาใต้ฟ้าปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวโกศัย คาลเท็กซ์ สาขาศรีสัชออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน
คาลเท็กซ์ สาขาขอนแก่นสมชาย บริการ คาลเท็กซ์ สาขาไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019
คาลเท็กซ์ สาขานพศรี คาลเท็กซ์ สาขาดาวตะโหมด คาลเท็กซ์ สาขาวิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
คาลเท็กซ์ สาขาเดชดีพานิช คาลเท็กซ์ สาขายกตะวัน  คาลเท็กซ์ สาขาดาวพนมเทรดดิ้ง
คาลเท็กซ์ สาขานครปฐมดาววรินทร์ คาลเท็กซ์ สาขาซี. เอ. เอส.สตาร์ เอนเนอจี คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขาสามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขา244 ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง อุดมทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์เบญจวรรณ
คาลเท็กซ์ สาขาขนอมแสงดาว 888  คาลเท็กซ์ สาขาดาวในเมือง คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์เจริญสปีดออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาววังน้อย คาลเท็กซ์ สาขาเฉลิมพัชร ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขาอาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขาเอกวราวุฒิ คาลเท็กซ์ สาขาศรีจันทร์ - ประโคนชัย
คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาพระบาทเวียงชัย คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง เซอร์วิส (สาขา 1)
คาลเท็กซ์ สาขาดาวรุ่งโรจน์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขาธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาวัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเสริมสรรค์ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสะเกษ คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัย บริการ2 คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ  คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอรพรรณ คาลเท็กซ์ สาขาดาวแม่กลอง คาลเท็กซ์ สาขากะเปอร์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาสุทธิกานต์ คาลเท็กซ์ สาขาชูชีพบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขาดาว ช.เจริญ บริการ คาลเท็กซ์ สาขาบัวทอง รุ่งเรืองออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาโชคอุดม แก๊ส 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเต็มถัง คาลเท็กซ์ สาขาสังขะรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขานาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขาพลังยนต์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ป่าตอง ปิโตรเลี่ยม  คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาชัยเลิศ โคกกลอย คาลเท็กซ์ สาขา เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์เซกา
คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวกิ่งแก้ว คาลเท็กซ์ สาขา เล้าตระกูล คาลเท็กซ์ สาขาโชคพิศาลออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขา ไทยสัมพันธ์ปราการ  คาลเท็กซ์ สาขาทีอาร์ที เชน คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขา แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขาไพศาลนครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขา สุพล รัตนา ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00002
คาลเท็กซ์ สาขาดาวดวงเด่น คาลเท็กซ์ สาขา เชิงทะเลเชื้อเพลิง คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาศรีทรายทอง คาลเท็กซ์ สาขา แชปู่กุ่ย  คาลเท็กซ์ สาขาโฟร์วินส์ก่อสร้าง
คาลเท็กซ์ สาขาดาวนิวขอนแก่น คาลเท็กซ์ สาขาแอ๊ดวานซ์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป คาลเท็กซ์ สาขาโชติวาณิชย์19 
คาลเท็กซ์ สาขาศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาส. สายปายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวทองพันล้านเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเจริญเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา พรสิทธิ์ ไพรสณฑ์ คาลเท็กซ์ สาขาเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน สาขา 00004
คาลเท็กซ์ สาขาสุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาสุวินัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาดาวพรวิไลบริการ
คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์สว่างวงศ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ แหลมฉบัง 2014  คาลเท็กซ์ สาขาจันตนาและบุตร จำกัด สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขา นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขาดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขารวีรัตน์ คาลเท็กซ์ สาขา แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาหมวย 789 เอนเนอร์จี้
คาลเท็กซ์ สาขาอีซี่ สต๊อบ คาลเท็กซ์ สาขาวุธิกาญจน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขาวัฒนฐากูร คาลเท็กซ์ สาขา ศุภสัณห์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาขวัญไทยปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ปฐมออยล์ (2002) คาลเท็กซ์ สาขานิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธนะกาญจน์ คาลเท็กซ์ สาขา นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาคงสวัสดิ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขาชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสัชนาลัย คาลเท็กซ์ สาขา ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาดาวโตประทีปสุวรรณ คาลเท็กซ์ สาขา ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวสันติออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาท่ากลางปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวนภา คาลเท็กซ์ สาขา แม่ประเทืองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา999 ปิโตรเลี่ยมและธุระกิจ
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเมืองใหม่ คาลเท็กซ์ สาขา เอ็มบีเอส 2  คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศิริธิดา คาลเท็กซ์ สาขา มวกเหล็กดำรงค์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขาทิพย์หิรัณ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ธ.เอกวรรธน์  คาลเท็กซ์ สาขา เสริมวรรณ  คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขากิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเค เจ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ธณภณ 54 คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นวี ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวหนองตะมะ คาลเท็กซ์ สาขา พรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00001) คาลเท็กซ์ สาขาเคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ นครพนม คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสมใจ คาลเท็กซ์ สาขา ป.สุคนธวัฒน์ คาลเท็กซ์ สาขาอุทัยทิพย์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา กรีฑาแก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาไพรัชรุ่งเจริญปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขาอยุธยาเอเชียปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาหลังสวนปิยะแก๊ส สาขาที่ 00004
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุญทอง คาลเท็กซ์ สาขา รักษ์เพ็ญ เอ็นเนอร์จี คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์อุษา คาลเท็กซ์ สาขาเต็มลิตรบริการ คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงแก๊ส สาขา 00007
คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขาสยามสิงห์บุรี สาขา 00005 คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) 
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขาไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเค เอ็น ที ปิโตรเลี่ยม
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์พิทยา คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โรบินสัน เพชรบุรี
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาบีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขาศักดิ์นภา ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาเอกวิทัศน์  คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00009
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00022
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาปาล์มทวี (1995) คาลเท็กซ์ สาขามิตรภาพ พลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน (สาขาที่ 1) คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาทีเอ็นพีเค ออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาววรดา  คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์นากลาง
คาลเท็กซ์ สาขาจิตตมาศ เซอร์วิส (1998) คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ท่าคันโท คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี. เค.  คาลเท็กซ์ สาขาทองเต็ม ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาบีบี ทวีพลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขาสานรักษ์ 2001 เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขาซิงเจียโหยว คาลเท็กซ์ สาขาอินทนนท์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขาดาวชมภูสุโขทัย คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์วังสามหมอ คาลเท็กซ์ สาขาชัยเจริญออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาเล็กบริการ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.ปราณบุรี
คาลเท็กซ์ สาขาพงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขาธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขาลัดดาบุญ
คาลเท็กซ์ สาขาตรัง เอส เค ธนาทิพย์ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016) ป่าอ้อดอนชัย
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00003) คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์สินธุ
คาลเท็กซ์ สาขาจารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2)  คาลเท็กซ์ สาขาท๊อป สปีด ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006 คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.เค. ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาศิราทรัพย์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเดี่ยว คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์บ้านไผ่
คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์ประสงค์ คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ธุรกิจ กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขามีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ คาลเท็กซ์ สาขาตรังคสุวรรณ (สาขา 1)  คาลเท็กซ์ สาขาอัล-อามีนท่าแพ
คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ คาลเท็กซ์ สาขา ป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาบางซ้ายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขากบินทร์บุรีพรพิชัย คาลเท็กซ์ สาขารวยถาวร คาลเท็กซ์ สาขาธีระนิต1989 กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 คาลเท็กซ์ สาขาเอสวีอาร์.ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาภูสว่าง ทวีทรัพย์
คาลเท็กซ์ สาขาบ่อทองก้าวหน้า คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีวิไล คาลเท็กซ์ สาขาแสงอารี เซอร์วิส พาร์ค สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาช่วงรังษี คาลเท็กซ์ สาขาสิริลักษณ์ ออย คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขาพัฒน์ดาพล คาลเท็กซ์ สาขาปันตัยอามัน สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขามานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2 คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงแก๊ส จำกัด สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาพรวิจิตรปักธงชัย คาลเท็กซ์ สาขาเต็กเฮง บริการ คาลเท็กซ์ สาขากวิน ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาพัชรวิศว์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาแอน ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาคิง เพาเวอร์ ออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019 สาขา 1 แก่งคอย
คาลเท็กซ์ สาขาสุวรรณเอสแอลเคบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเภตรา เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขาดาว ไฮเท็กซ์ (2022)
คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาพิพัฒน์วัฒนโรจน์ คาลเท็กซ์ สาขา9 อินฟินิตี้ พาวเวอร์
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001 คาลเท็กซ์ สาขาบัวสวรรค์พาวเวอร์ (ประเทศไทย)
คาลเท็กซ์ สาขาพิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาเอทีพี เพาเวอร์
คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2) คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์เมืองพล
คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาชลนรา รีเทล
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขาพีดีพี กรุ๊ป  คาลเท็กซ์ สาขาข้าวแป้งบริการ
คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019  คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์คำตากล้า2
คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น คาลเท็กซ์ สาขาส.อรัญออยล์
คาลเท็กซ์ สาขารวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาเกษตรพัฒนา 1993 คาลเท็กซ์ สาขาอยุธยา โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คาลเท็กซ์ สาขาวัฒนา ปิโตรเลียม 1444
คาลเท็กซ์ สาขาสหชัยแก๊สราชบุรี คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง  คาลเท็กซ์ สาขาเอกรัตนโรจน์ คลอง 3

 

STAGE ENVIRONMENT