ประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้งานน้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์

วีดีโอ ประสบการณ์จริงจากลูกค้า

เดโล่ คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานจำนวนมาก ฟังเรื่องเล่าจากผู้ใช้งานจริงว่าทำไม่ถึงเลือกใช้เดโล่

Show:

“ประทับใจมากกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หลังผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า 18,600 ชม.”

แอนเดรียส  สมาลเบอร์เกอร์   
หัวหน้าที่ปรึกษางานซ่อมบำรุงเหมือง
พีที นิวมอนท์ นูซา เทงการา

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“เราสามารถยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นานถึง 1,600,000 กม.”

โทมัส เพริส์ซ 
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 
บริษัท พานกาซินาน ไฟว์สตาร์ บัส จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“เดโล่ โกลด์ อัลตร้า ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพิ่มมากขึ้น”

คุณ เรวิทย์ หาสอน
หัวหน้าส่วนวางแผนฯ/จัดซื้อ
บริษัท จักกาย ขนส่ง จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“ช่วยยืดระยะในการเปลี่ยนถ่าย จาก 60,000 กม. เป็น 80,000 กม.”

คุณกวิตา ปรัชญ์วดิษฐา 
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“ช่วยยืดระยะในการเปลี่ยนถ่าย จาก 15,000 กม. เป็น 30,000 กม.”

บริษัท Five Star Bus
ประเทศฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“เดโล่ 400 เอ็มจีเอ็กซ์ ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานถึง 14 ล้านบาท”

บริษัท HM Transport
ประเทศฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด โบรชัวร

STAGE ENVIRONMENT