ประกาศผลสุดยอดโครงงาน โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน

Caltex Logo
กลับสู่หน้าข่าวหลัก

โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา และโรงเรียนบ้านโนนข่า คว้าเหรียญทอง จากสุดยอดโครงงาน ในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน”

December 16, 2014

Caltex Fuel Your School gold prize

ประกาศผลการประกวดโครงงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับกิจกรรมดีๆ อย่างโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส 31 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำหรับโครงการฯ เปิดเผยว่า “การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคอีสานทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันคิดค้น เกิดการสังเกต การตั้งคำถาม ตลอดจนการพัฒนามาเป็นโครงงานที่สมบูรณ์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะเก็บเกี่ยวคำแนะนำ ความรู้และประสบการณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์เปิดเผยว่า “นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ที่บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผมรู้สึกดีใจที่เยาวชนไทยให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังใช้เวลาว่างในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันคิดค้น ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อจัดทำโครงงานเข้าร่วมประกวด
ซึ่งจากผลงานที่ผ่านเข้ารอบและนำมาจัดแสดงในรอบสุดท้ายเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยของเรามีความสามารถไม่น้อยทีเดียวซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของตนเองได้”

การตัดสินโครงงานได้พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จัดทำขึ้น  การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ คุณค่าของโครงงาน รูปแบบการนำเสนอ และการจัดทำรูปเล่มรายงานโครงงาน ซึ่งหลังการพิจารณาอย่างคร่ำเคร่งของคณะกรรมการ ปรากฏว่า ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 20 ทีมจากทั้งหมด 124 ทีมต่างได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปตามผลงานซึ่งก็สร้างความดีใจและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 30,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษในการเดินทางมาทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน ได้แก่ โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา กับโครงงานการทำเห็ดฟางจากเศษหญ้าแห้ง และโรงเรียนบ้านโนนข่า กับโครงงานกระถางต้นไม้จากเส้นใยธรรมชาติ

ทีมโรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา จากจังหวัดอุดรธานี หนึ่งในเจ้าของรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งมีสมาชิกในทีม 5 คน ได้แก่ ด.ญ.กัญญารัตน์ ผิวคราม, ด.ญ.จินตนา มาพลัน, ด.ญ.อริศรา จันทราพิทักษ์, ด.ช.ปรมัติ เนื่องแก้ว และด.ช.ธนกร มุ่งมา เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ เลยค่ะ ทุกคนในทีมตั้งใจในการประกวดครั้งนี้มาก โครงการนี้มีประโยชน์ต่อพวกเรามาก ช่วยให้เราเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด วิเคราะห์ มีการวางแผน และมีการทำงานเป็นทีมค่ะ ต้องขอขอบคุณคาลเท็กซ์ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา ช่วยเปิดโลกกว้างและได้แสดงออกทางความคิดให้กับพวกเราค่ะ” ด้านอาจารย์อุทาน ศรีสองชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ของน้อง ๆ ทีมโรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา กล่าวว่า “เด็กๆ มีความตั้งใจและความพยายามในการทำโครงงานมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ กับเด็กๆ ซึ่งก็ภูมิใจมากที่เขาได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้”

อีกหนึ่งโรงเรียนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาได้ เจ้าของโครงงานกระถางต้นไม้จากเส้นใยธรรมชาติ จากโรงเรียนบ้านโนนข่า จ.ขอนแก่น ที่มีสมาชิก 5 คนด้วยกันคือ ด.ญ.ศิวารินทร์  แสนอินทร์, ด.ญ.นาตยา  เรืองศรี,

ด.ญ.ธิดารัตน์  งามทรัพย์, ด.ญ.นฤมล วิชัยศร และด.ญ.พัชรี ลาอ่อน กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “รู้สึกดีใจกับรางวัลนี้มากค่ะ สมกับความตั้งใจและความพยายามของพวกเรา โครงการนี้ทำให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ทำให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถาม การคิดเป็นกระบวนการและได้เรียนรู้การนำเสนออีกด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ คาลเท็กซ์ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทำให้พวกเราได้แสดงความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ” สำหรับผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยให้คำแนะนำแก่น้องๆ คือ อาจารย์มาริสา เฮียงสา พูดถึงความรู้สึกครั้งนี้ว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากที่น้อง ๆ ได้รับรางวัล ซึ่งโครงการนี้เป็นการจุดประกายให้เด็กๆ ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักถึงความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม สร้างประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน ต้องขอขอบคุณคาลเท็กซ์ ที่ได้เปิดโอกาสดีๆ อย่างนี้ กับโรงเรียนของพวกเราค่ะ”

โครงการCaltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Caltex Energy for Learning” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทย รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อการวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมในอนาคต

**********

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน
เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

สื่อมวลชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด – ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
พิมพ์พิศา (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล (086) 342 9735 / (081) 816 4598   
ภิญญดา ธนาติณณภพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์
โทร (02) 696 4045 โทรสาร (02) 6964049
E-mail:  pinyada@chevron.com
ดูเพิ่มเติม
STAGE ENVIRONMENT